Privacybeleid

Met het bezoeken van de site broel4.be wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van deze website.

 

Inhoud en beschikbaarheid

De website broel4.be heeft als doel u als bezoeker te informeren.  Broel spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

B&B Broel 4 spant zich ook in om onderbrekingen door technische fouten zoveel als mogelijk te voorkomen. B&B Broel 4 kan weliswaar niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

 

Aansprakelijkheid

De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Daarnaast is de informatie op de website van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker worden beschouwd.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met B&B Broel 4. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B&B Broel 4 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie en materialen liggen bij B&B Broel 4.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B&B Broel 4, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Privacy

Uw privacy is voor B&B Broel 4van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website broel4.be allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact via info@broel4.be.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

•            uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•            inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

•            het laten corrigeren van fouten

•            het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

•            intrekken van toestemming

•            bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.